Anna Schneider Jacobsson – Pandemin vi glömmer

Över en natt förändrades världen. Nyhetsreportern klev in i våra vardagsrum varje dag och varje kväll och där mellan oss i tv-soffan, förmedlades något helt nytt. Med allvar i rösten strömmade orden ur tv-rutan; pandemi… statistik… dödsfallen är nu uppe i…

Landet borta i ingenstans där allt började, blev plötsligt här där allt slutade. Ett virus sprider sig osynligt och förrädiskt, ett faktum som gäller oss alla. Uppmaningarna är stränga; ”Håll distans! Rör inte! Krama inte! Res inte…”

Läs hela Annas krönika här.