WiDo:s frågekorsning

Det finns en grundregel i trafiken som säger att man ska visa hänsyn, varsamhet och omsorg i trafiken. Om alla hade följt den så hade vi inte behövt andra regler. Men eftersom det finns förare som både slarvar, är oförsiktiga eller medvetet inte håller sig inom ramarna av försiktighet så har det tillkommit olika sorters skrivelser (regler) om hur en förare ska bete sig eller hur trafiksituationer ska tolkas och det ligger oftast en självklar tanke bakom.

Men ibland händer det att man som förare måste bortse från skrivelsen och tillämpa grundregeln så att trafik-
situationen blir säkrare än om man hade följt den ordinarie regeln. Ta exempelvis högerregeln som det i dag har kommit in en fråga om.

Se frågorna och WIDO:s svar här.