Var och hur laddar du?

Affärsverken har elva laddstolpar med totalt 19 laddplatser för elbilar i Karlskrona. Laddstolparna är placerade vid Skeppsbrokajen, Konstapelsgatan, Scandics parkering på Fisktorget, vid badhuset, i handelshamnen vid kommunhuset, vid turistbyrån på Kyrkogatan, på Karlskrona kommuns besöksparkering samt vid NKT Arena på Rosenholm.

Elen i laddstolparna är närproducerad och kommer från förnybara energikällor. Det kostar 3 kr/kWh att ladda sin elbil och då ingår parkeringsavgiften. För att starta laddningen behöver du en app, antingen Parkera i Karlskrona eller GreenCharge Infra. Du hittar dem där andra appar finns. När laddningen är klar efterdebiteras
man månadsvis på samma sätt som för parkeringsplatserna i Karlskrona.

Läs mer om hur du laddar här.