Kulturen hamnar ofta i malpåse

Att värdera kultur är svårt och det finns sällan några rätt eller fel eftersom det handlar om människors egna upplevelser. En del gillar inte kultur överhuvudtaget
(påstår de) och har svårt att se samhällsnyttan kulturen gör och vikten av att låta våra barn och ungdomar möta kulturen i tidig ålder.

Sen har vi den stora massan där kulturen är en stor och viktig del av ens liv men där man kanske inte riktigt reflekterar över vad som faktiskt är kultur. Sen har vi den skaran av kulturarbetare som vigt sitt liv åt kulturen. De personer som kanske syns och hörs mest i kulturdebatten och de är sällan överens. Vilket såklart är positivt, men just nu biter vi oss själva i foten i Blekinge.

Istället för att investera i kultur hamnar frågan ofta i malpåse. Få vågar driva på den typen av investeringar då det sällan finns stöd hos den stora allmänheten för specifika förslag och det blir då svårt att visa på vad resultatet av investeringen ger.
I kulturdebatten finns lika många åsikter som människor och ingen är villig att ge vika, vilket blir kontraproduktivt i längden. De personer som leder debatten och anser sig brinna för kulturen, de som ser vilken samhällsnytta kulturen ger och vill se kulturella investeringar i Blekinge måste sluta bråka om smådetaljer och gå samman för det stora målet. Att Blekinge ska vara ett attraktivt län med ett rikt kulturliv.

Om vi tar Karlskrona till exempel så skulle jag vilja påstå att kulturen är så eftersatt att det kan liknas vid stora
potthål på våra gemensamma vägar. Ingen vill acceptera eftersatt underhåll på vägarna, trots att det är långt ifrån alla invånare som använder alla vägar. Det är en väldigt enkel och konkret fråga att hantera. Vi ser med blotta ögat att vägen är sönder, det är lätt att räkna ut vad som behövs för att laga och det kan åtgärdas relativt snabbt. Kultur behöver också investeringar där underhållet är eftersatt, även om det inte är lika mätbart eller lätt att överskåda. Vi har en Kulturskola som knappt kan genomföra sin verksamhet på grund av undermåliga och för små lokaler. Vi har ett bibliotek med så stort behov av underhåll att det är billigare att bygga ett helt nytt. Bristen på konsthallar ska vi inte ens tala om och offentlig konst kunde vi gott haft betydligt mer av istället för att bara klaga på den konsten som faktiskt sätts upp. Det behöver inte vara antingen eller. Den offentliga miljön måste ha plats för olika typer av konst som lockar och tilltalar olika människor.

Kultur är i allra högsta grad en god investering. Den ger barn och ungdomar en meningsfull fritid och kan på sikt vara en brottsförebyggande åtgärd. Den har en mycket god effekt på folkhälsan och gör att människor håller sig friska med mindre belastning på sjukvården. Den kan leda till ökad turism som hjälper till att stimulera ekonomin.  Ja, det finns massor av anledningar till att se kultur som en god ekonomisk investering men framförallt handlar kultur om att investera i människors välmående. Det menar jag är minst lika viktigt, om inte viktigare än att laga hålen i marken. Sen ska vi naturligtvis göra både och men allt för ofta väljs kulturen bort.

För att komma till webbtidningsversionen tryck här.