Isfläckarnas mästare!

December är helt klart en händelserik månad! Utöver alla traditionella och kommersiella händelser så tänker jag på snöbollskrig, åka pulka, skidor, skridskor och såklart tänker jag på att halka på en dold isfläck och slå sig lite så där lagom. Men i år ska vi bli mästare på att hantera isfläckar!

Att halka på isfläckar kan vara väldigt farligt! Enligt statistik ifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap så halkar ca 30 000 personer varje år så pass illa att de måste uppsöka sjukhus. De allra flesta av dessa halkolyckor sker naturligtvis  under vintertiden.

Läs mer om Tonys tips här.