Bestående nyårslöfte? Self-efficacy!

Det är den tiden på året, tiden när vi har reflekterat över föregående år och sedan tagit ett beslut, ett löfte, om vår framtid…ett nyårslöfte! I min bransch ser jag nyårslöften varje år i januari, februari och ibland även i mars…sen ser jag dem inte förrän nästa år i januari, februari och ibland igen i mars. Vad beror detta mönster på? Kan vi göra så att nyårslöftet varar året ut, livet ut?

Först vill jag poängtera att 2-3 månaders träning om året är bättre än ingen träning alls! Sen vill jag poängtera att detta mönstret har blivit mindre och mindre tydligt för varje år, trenden går lyckligtvis åt att fler ”fastnar” och fortsätter träna hela året om, BRA! Men det är ändå tyvärr fortfarande ett tydligt mönster att många börjar träna
i januari för att sedan sluta träna 1-2 månader senare.

Läs hela Tonys text här.