Att motverka sexism är ett luftslott

I dagarna kunde vi höra kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona raljera i radion om sexistisk reklam (läs: Avklädda kvinnor i reklamsammanhang) och
kommunens nya arbete med att förhindra detsamma. Många fina politiskt korrekta ord men är det korrekt i lagens mening egentligen? Är det kommunens uppdrag att ta lagen i egna händer?

Sexism är egentligen ett ganska luddigt begrepp och det finns en tendens till att ha lite olika beskrivningar av vad begreppet innebär beroende av vilken ideologisk hemvist man har. Jag är inte ett särskilt stort fan av luddiga begrepp och vill gärna hålla mig till fakta.
Svenska akademins ordlista beskriver sexism som ”betraktelse eller handlingssätt som innebär könsdiskriminering”. Diskriminering finns i sin tur omskriven i diskrimineringslagen där kön är ett av de 7 diskrimineringsgrunderna. Perfekt, låt oss börja där.

Vad innebär då könsdiskriminering och när uppkommer det? Ja, det uppkommer när någon missgynnas eller behandlas sämre på grund av sitt kön och det uppkommer först när den som utsätts känner sig missgynnad eller sämre behandlad på grund av sitt kön. PK-politikers eviga tyckande har alltså ingen rättslig grund överhuvudtaget. De kan tycka vad de vill om att en reklambild är sexistisk och anmäla det bäst de vill till, till exempel reklamombudsmannen, men det finns inga som helst rättsliga påföljder så länge inte personen på bilden känner sig diskriminerad.

Det blir därför extra fånigt när man från en kommuns sida utser egna ”sexism-poliser” som ska åka runt och bedöma vad som är sexistisk reklam eller inte när knappt reklamombudsmannen har mandat att göra det. Ett luftslott utan verkan där kommunala tjänstemän ska stoppa bilder på kommunens reklamplatser för att som kommunalrådet själv säger; Skydda kvinnorna och barnen från att se dessa snedvridna ideal. Snacka om att vara ute på hal is.  Ska Karlskrona bli en diktatur eller ska vi fortsätta låta människor utrycka sig fritt och vara fria individer? Den frågan är inte helt irrelevant. Missförstå mig rätt. Det finns reklam som kan vara diskriminerande och väldigt mycket reklam spelar på sex på ett osmakligt sätt. Men sex är inte lika med sexism och kvinnor har också rätt till sexuell frihet och sexuellt uttryck på samma sätt som att få välja bort detsamma. Det är faktiskt inte mer komplicerat än så.

Ingen, oavsett kön, ska tala om för en annan kvinna vad hon får och inte får göra så länge det inte skadar någon annan och vi kan inte förutsätta att en avklädd kvinna har klätt av sig ofrivilligt. Lika lite som vi kan förutsätta att en kvinna täcker sin kropp ofrivilligt. Det är människors handlingar vi kan ha åsikter om, inte hur man väljer att klä (eller klä av) sig.

 

För att komma till webbtidningsversionen tryck här.