Lasse Fagerberg – Musik – Hur och vad

Det finns nästan lika många olika musiksmaker som det finns människor som lyssnar. Då tänker jag inte enbart på olika genrer utan lika mycket på hur man lyssnar och vad man lyssnar på i det man spelar upp för öronen.

För vissa är texten helt avgörande och musiken, instrumentering och arrangemang helt underordnade orden. Sammanfaller då orden med en tilltalande melodi så är lyckan fullständig. För andra, som mig själv till exempel, kommer orden långt långt ner på listan på de saker som gör att ett stycke musik attraherar och fascinerar.

Läs hela krönikan här.