Jacqui Collins – Jag – En färsk Karlskronit

jacqui

Oj, var ska jag börja? Jag är en färsk Karlskronit sedan slutet av förra året, då jag flyttade hit från Australien.Trots de uppenbara olikheterna, språket och klimatet, slog det mig direkt hur lika vi ändå är. Vi delar i stort samma kultur och värderingar och jag kände mig genast hemma bland sociala koder och i sättet att umgås.

Jag har alltid haft ett speciellt intresse för språkliga nyanser och detaljer, vilket ofta gett upphov till egna tankar och intressanta diskussioner. Dock uteslutande på engelska, tills nu. Plötsligt märker jag hur begränsad man är med endast ett språk.

Läs hela krönikan här.