Conny Janner – Det här med Karlskrona…

En del säger att de älskar staden. Är det möjligt att älska Karlskrona? När jag halv åtta på morgonen cyklar mot centrum för ännu en arbetsdag är jag tveksam, mycket tveksam. Den råa fuktiga motvinden skär genom märg och ben. Motvind och backigt upp och ned, typisk för Karlskrona.

Hur kunde man få för sig att anlägga en stad här? Även på 1600-talet borde de väl ha förstått att det skulle snålblåsa genom staden jämt och ständigt. Ja, jag vet. Gömma sig för fienden. Karl XI kunde förstås kosta på sig att hysta hit folk på de gudsförgätna holmarna, han bodde här väl bara några veckor på somrarna.

Läs Hela Connys krönika här.