Kulturhuset kan bli symbol för ytterligare ett magplask

Jag upplever att styrande politiker och ledande tjänstepersoner i Karlskrona har hamnat i någon sorts tro om att tillväxt kommer av sig själv.

Vi har under många år kallt budgeterat för en befolkningsökning som nu avstannat. Hoppsan säger det politiska styret och fokuserar på hur vi ska dra ner på kostnaderna. Jättebra, naturligtvis måste vi anpassa kostymen efter förutsättningarna men det finns en annan
sak vi också måste göra. Gasa! Fråga vilken entreprenör som helst vad som krävs när siffrorna dalar, gasa och bromsa samtidigt.

Det fanns en tid då vi på allvar pratade om Karlskronas möjligheter utifrån att vi uppnådde en befolkningsökning uppåt 100 000, eftersom vi vet att studier visar på att det är en optimal siffra för en kommun som vill vara hyfsat självförsörjande. Men något hände därefter. Vi fastnade i att bara prata om social och ekologisk hållbarhet och glömde bort det tredje benet som jag menar är en
förutsättning för att överhuvudtaget uppnå hållbarhet.

Vilka företag ska vara med och ta ansvar för den ekologiska hållbarheten utan att tillväxt är en avgörande faktor? Hur ska vi uppnå social hållbarhet utan att väga in den ekonomiska hållbarheten? Karlskrona måste växa, att tro något annat är att blunda. Vi kan se många exempel där kommunen ställer sig på tvären för att hålla på en massa principer. Hockeyarenan är ett sådant exempel. Ett kommunalt ogenomtänkt magplask.

Ett annat aktuellt exempel är kulturhuset. En byggnad som ska byggas för framtiden. En byggnad som ska locka
turister från hela världen, locka människor att etablera sig och bo i Karlskrona och skapa mervärde för våra medborgare… Trodde jag. Men nej, där ska vi nu t.ex. slopa den tilltänkta restaurangen för att skapa fler kontorsplatser för kommunanställda. Kontorsplatser!? I ett läge där Karlskrona kommun har ett överskott av kontors-platser? I ett läge där vi diskuterar hur vi ska minska antalet kontorsplatser?

Ett annat argument för att ta bort restaurangen är att hyran blir för dyr för att en entreprenör ska kunna etablera sig, eftersom kommunen inte kan subventionera kvadratmeterhyran. ”Det gaur aldrig”. Jo, det går faktiskt, det går om man bara vill. Tillsätt en utredning för hur kommunen kan tillämpa en marknadsmässig hyra för  restaurangdelen. Rita om, om det behövs, och samkör ytor för flera verksamheter. Kostnaden för kommunen kommer ju rimligtvis vara betydligt högre om vi betalar för alla ytor själva än om vi hyr ut vissa delar till näringslivet. Winwin för hela kommunen. För alla ”kulturätare” vet att ett kulturhus utan åtminstone en
bistro eller en bar inte är ett riktigt kulturhus och framförallt inget konkurrenskraftigt sådant.
Jag är rädd att det kulturhus som skulle skapa så stora möjligheter för Karlskrona nu bara blir ytterligare ett magplask om vi inte tänker längre än några år framåt i tiden. Om vi inte väger in tillväxten som en faktor i investeringen.

Vi ser andra kommuner som vågar tänka större. Växjö är ett sådant exempel, som vågar trycka på gasen och som vågar pröva nya tankar och vad har egentligen Växjö för möjligheter jämfört med Karlskrona? Åk upp till utsiktsberget, öppna ögonen så ser du svaret. Våga investera i Karlskrona på riktigt.

För att komma till webbtidningsversionen tryck här.