Trummenäsdagen

trummenäsdagen

För två år sedan invigdes Trummenäs Udde – Karlskronas nya villaområde. Då fanns bara obebyggd tomtmark och för den oinvigde var det svårt att få en uppfattning om hur det skulle komma att se ut. Idag står ett flertal hus resta och några familjer har redan flyttat in. 

Merparten av första etappens tomter är sålda. Den 1 maj kommer projektägarna, CA Fastigheter och Skärgårdsudden AB att släppa 33 nya tomter i etapp 2.
Trummenäs är en av de platser i Karlskrona som är väldigt attraktivt, flera sommargäster har blivit året-runt-boende och intresset för udden är stort.

Läs hela artikeln från sidan 18-21  här.