Med energin uppifrån

En bra solcellsanläggning kan ge dig tillbaka över 9000 Kwh på ett år och det kan på en medelstor villa bespara över 350 000 kr sett på ca 30 år. Detta förstås om man har rätt förutsättningar. Christian Kjellsson på Lyckeby El hjälper oss att reda ut begreppen.

Är det något speciellt som man bör tänka på när man planerar för en installation? Vad är det för
förutsättningar för att få maximal effekt?

Läs hela reportaget här.