Ett lyckat lokalt samarbete

Att arbeta nära och med en familjemedlem kräver ödmjukhet och respekt. Martin och Per Harrtoft, far och son har hittat formen för hur det ska fungera i företaget. För fem år sedan klev Martin in i Utklippan Fastigheter för att arbeta med Per och är sedan april 2018 VD i företaget.

Det är inte en självklarhet att en son får ta plats om han inte bevisar att kunskapen och viljan finns att uträtta och göra ett bra arbete. I det här fallet är det naturligt att rätt man är på rätt plats och det speglar hur samarbetet mellan dem fungerar. Att ta tillvara på varandras kunskap, idéer och kanske både bromsa och gasa när det
behövs. Att bygga och förvalta fastigheter på ett bra sätt kan givetvis vara en utmaning där olika viljor ska samarbeta och komma fram till ett resultat där samtliga inblandade blir nöjda till slut. Här har Per och Martin med sina olika erfarenheter lyckats.

Läs mer om samarbetet här.