Dockside – En attraktiv mötesplats

dockside-webbIbland står jag på toppen av Bryggarberget och ser ut över staden. En stad i förändring där vissa platser och byggnader har uppmärksammats av världen utanför. Trossö kan inte bli större men med de förändringar som görs så blir vi mer och mer intressanta för omvärlden. 

Företag av internationell dignitet efter-frågar ofta det unika och vill bjuda på en upplevelse. Något som vi många gånger inte ser och är medvetna om, för vi bor ju här!

Läs mer här.